Tryckhållning

Tryckhållning (2)

Tryckhållning

Alla värme- och kylsystem behöver ett expansionskärl som kan ta upp den volymförändring som sker vid normal drift på grund av variationer i vätsketemperatur. Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar.

Avgasning & Avskiljning

Avgasning och avskiljning

Avgasning & Avskiljning

Främmande kroppar och ämnen kan på ett avgörande sätt reducera effekten och livslängden hos anläggningarna och utöka kravet på underhåll. Våra produkter inom områdena avgasning & avskiljning har till syfte att få anläggningarna att uppnå optimala driftsförhållanden.

VVS-Armatur

VVS-Armatur

VVS-Armatur

Dricksvatten är människans viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet måste det skyddas mot föroreningar. Med 50 år i branschen har vi på Somatherm lång erfarenhet av alla sorters VVS-armatur och kan erbjuda stor teknisk kompetens.

Tryckhållning

Tryckhållning (2)

Tryckhållning

Alla värme- och kylsystem behöver ett expansionskärl som kan ta upp den volymförändring som sker vid normal drift på grund av variationer i vätsketemperatur. Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar.

Avgasning & Avskiljning

Avgasning och avskiljning

Avgasning & Avskiljning

Främmande kroppar och ämnen kan på ett avgörande sätt reducera effekten och livslängden hos anläggningarna och utöka kravet på underhåll. Våra produkter inom områdena avgasning & avskiljning har till syfte att få anläggningarna att uppnå optimala driftsförhållanden.

VVS-Armatur

VVS-Armatur

VVS-Armatur

Dricksvatten är människans viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet måste det skyddas mot föroreningar. Med våra drygt 40 år i branschen har vi på Somatherm lång erfarenhet av alla sorters VVS-armatur och kan erbjuda stor teknisk kompetens.

Nyheter

Nyheter

Rätt systemtryck

Manometer med text

Rätt systemtryck!

Om ditt expansionskärl tappar tryck resulterar detta i att drifttrycket i ditt värmesystem sjunker. I den här artikeln går vi igenom lite kort om vad expansionskärlet har för funktion och hur det ska dimensioneras.

Telefon: 0570 - 72 77 50

Öppettider: 07.00 - 16.30