Beräkning av expansionskärl

Vårt beräkningsprogram hjälper dig att beräkna och välja rätt tryckhållning och tillbehör så som säkerhetsventiler, avgasare, blandningskärl mm.
Du kan också välja att skicka in en beräkningsförfrågan till oss så hjälper vi dig att välja ut lämpligt kärl.
Tveka inte att kontakta oss för rådfrågning och beräkning.

Genom att klicka på någon av länkarna nedan godkänner du vår sekretess och datalagringspolicy. Läs mer här.

Beräkning med hjälp av vårt beräkningsprogram sker under eget ansvar. Många olika faktorer är med och påverkar expansionskärlets storlek. Om en systemvolym uppskattas utefter t.ex. en effekt så rekommenderar vi att gå upp en storlek snarare än att ligga på gränsen. Lägg gärna på en extra volym för att se vad som händer med beräkningen och för att få grepp på hur stor marginal ni har. Detta gäller framför allt vid beräkning av förtryckta expansionskärl.

Ladda gärna ner våra beräkningsunderlag och skicka in till info@somathermvvs.se eller valfri säljare.

Ju mer information vi får desto bättre och snabbare kan vi beräkna fram en korrekt kärlstorlek. Om du vet eller har en bra uppskattning av systemets volym så hjälper detta mycket. Lägre krav ställs då på mängden informationen vi begär av dig då de flesta frågor har med uppskattningen av systemvolymen. Använd gärna de textrutor som finns i beräkningsunderlaget för att fylla i övrig information som du tror kan vara till hjälp.

Förtryckta statiska expansionskärl är en enkel och ekonomisk lösning för små och medelstora system. Dessa kärl har ett lufttryck, kallat förtryck, som ska kontrolleras minst årligen för att drifttrycket ska hållas inom godkända gränser. Expansionskärlets utnyttjandegrad minskar snabbt vid höga tryck och blir olämpliga i många lägen vid 30+ meter statisk höjd.

Automatisk tryckhållning med pump eller kompressor är en bra lösning för medel till stora system. Drifttrycket kan hållas betydligt stabilare och kärlstorlekarna minskas då vi kan använda oss av nästan hela kärlet. Något förtryck finns inte att ta hänsyn till och underhåll av tryckhållningen innebär främst att kontrollera att enheten fungerar. Alla styrskåp har larmfunktion och samtliga modeller går att få med analoga signaler för drifttryck och nivå i kärl. Med öppna kärl slipper man också besiktning av kärlet och pumptryckhållningen typ Variomat har även integrerad avgasning i kärlet.

Beräkningsprogrammet är ej anpassat för mobil.
Tryckhållning banner