Om oss

arvika

Somatherm VVS AB är ett privatägt företag som ägs och drivs av Patrik Frödin och Roger Andersson. Somatherm VVS AB var tidigare en del av AB Somatherm.

Somatherm VVS AB ligger i Arvika där vi har lager och kontor. Vi verkar inom VVS branschen och våra kunder består av fabrikanter, grossister och installatörer. Vår verksamhet bedriver försäljning inom tryckhållning (expansionskärl), avgasning & avskiljning samt VVS armatur.

Vår kvalitetspolicy

Vårt företag har stort fokus på att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Vi ser kvaliteten på våra produkter och tjänster som en avgörande konkurrensfaktor och ett starkt försäljningsargument.

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar verksamheten och de anställda känner sig ansvariga för och angelägna om att se till att vi levererar felfria produkter och att de levereras i rätt tid.

Vi har överlag långsiktiga relationer med våra leverantörer och håller antalet leverantörer på en relativt låg nivå vilket möjliggör ett nära samarbete och en givande kommunikation.

Vi är lyhörda för våra kunders synpunkter och tar lärdom av dessa i förbättringsarbetet inom företaget.

Våra kvalitetsmål är enkla men innehållsrika. Vi ska leverera rätt produkter i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi har en enkel men kärnfull definition av kvalitet: ”Kvalitet är när våra kunder kommer tillbaka och våra produkter inte gör det”.

Vår miljöpolicy

Miljön är viktig för oss som företag både när det gäller vår externa påverkan på miljön men även när det gäller arbetsmiljön för bolagets anställda.

Vi arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön när det gäller våra produkter och vår totala verksamhet. Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut och på alla nivåer i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav. Miljöarbetet omfattar även att ställa krav på ökat miljömedvetande hos leverantörer och entreprenörer.

I den egna verksamheten eftersträvar vi att minimera yttre påverkan på miljön genom ett effektivt utnyttjande av resurser i alla led. Inom koncernens handelsverksamhet handlar det främst om att optimera transporter och minimera förbrukning av till exempel förpackningsmaterial. När det gäller transporter så arbetar vi med de största aktörerna på marknaden som alla har miljöprogram för sin verksamhet.

Somatherm VVS AB ska alltid vara ett företag som bryr sig om de anställdas välbefinnande och välmående då vi ser vår personal som en nyckelresurs till företagets framgångar. Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.