Arkiv för taggar: Expansionskärl

Nu har det äntligen kommit! Vårt nya beräkningsprogram som bygger på den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss sedan 1973.

Beräkningsprogrammet hjälper dig att beräkna och välja rätt tryckhållning med tillbehör. Välj själv vad som behövs bland säkerhetsventiler, avgasare, blandningskärl mm och få ut en snygg rapport med alla inmatade värden och valda produkter.

Programmet är fritt att använda och du finner det här!

Om du känner dig osäker på att göra beräkningen själv så hjälper vi gärna till med detta och om du funderar på vilka uppgifter som vi då behöver finns det blanketter för beräkningsunderlag som du kan fylla i och skicka till oss. Du hittar dem i länken ovan. Ett korrekt dimensionerat och underhållet expansionssystem är en förutsättning för ett väl fungerande värme- eller kylsystem!

 

Somatherm VVS

Beräkning av expansionskärl

Vårt beräkningsprogram hjälper dig att beräkna och välja rätt tryckhållning och tillbehör så som säkerhetsventiler, avgasare, blandningskärl mm.
Du kan också välja att skicka in en beräkningsförfrågan till oss så hjälper vi dig att välja ut lämpligt kärl.
Tveka inte att kontakta oss för rådfrågning och beräkning.

Genom att klicka på någon av länkarna nedan godkänner du vår sekretess och datalagringspolicy. Läs mer här.

Beräkning med hjälp av vårt beräkningsprogram sker under eget ansvar. Många olika faktorer är med och påverkar expansionskärlets storlek. Om en systemvolym uppskattas utefter t.ex. en effekt så rekommenderar vi att gå upp en storlek snarare än att ligga på gränsen. Lägg gärna på en extra volym för att se vad som händer med beräkningen och för att få grepp på hur stor marginal ni har. Detta gäller framför allt vid beräkning av förtryckta expansionskärl.

Ladda gärna ner våra beräkningsunderlag och skicka in till info@somathermvvs.se eller valfri säljare.

Ju mer information vi får desto bättre och snabbare kan vi beräkna fram en korrekt kärlstorlek. Om du vet eller har en bra uppskattning av systemets volym så hjälper detta mycket. Lägre krav ställs då på mängden informationen vi begär av dig då de flesta frågor har med uppskattningen av systemvolymen. Använd gärna de textrutor som finns i beräkningsunderlaget för att fylla i övrig information som du tror kan vara till hjälp.

Förtryckta statiska expansionskärl är en enkel och ekonomisk lösning för små och medelstora system. Dessa kärl har ett lufttryck, kallat förtryck, som ska kontrolleras minst årligen för att drifttrycket ska hållas inom godkända gränser. Expansionskärlets utnyttjandegrad minskar snabbt vid höga tryck och blir olämpliga i många lägen vid 30+ meter statisk höjd.

Automatisk tryckhållning med pump eller kompressor är en bra lösning för medel till stora system. Drifttrycket kan hållas betydligt stabilare och kärlstorlekarna minskas då vi kan använda oss av nästan hela kärlet. Något förtryck finns inte att ta hänsyn till och underhåll av tryckhållningen innebär främst att kontrollera att enheten fungerar. Alla styrskåp har larmfunktion och samtliga modeller går att få med analoga signaler för drifttryck och nivå i kärl. Med öppna kärl slipper man också besiktning av kärlet och pumptryckhållningen typ Variomat har även integrerad avgasning i kärlet.

Beräkningsprogrammet är ej anpassat för mobil.
Tryckhållning banner
nytt sortiment av expansionskärl

Välkomna tillbaka efter semestern!

Det har inte duggat tätt med nyheter under semestern av förståeliga skäl. De flesta har legat på stranden med en glass i näven och njutit av det underbara vädret. Men nu är vi tillbaka i full styrka och kör på som vanligt!
Man kan sammanfatta våren 2018 med ett ord; Händelserik!

Våra nya expansionskärl är här

Vi har många nya produkter och lösningar på gång! En av dessa nyheter finns i vårt expansionskärlssortiment.
Succesivt kommer vi att fasa ut vårt gamla reflexsortiment och ge plats åt våra nya expansionskärl!

Vi kan nu exempelvis erbjuda expansionskärl för solvärmesystem som klarar topptemperaturer på upp till 130ºC i en timme och även expansionskärl i rostfritt utförande för slutna värme- och kylsystem samt färskvattensystem

Som kund kan du känna trygghet i att Somatherm fortsatt kan erbjuda ett komplett utbud inom tryckhållning, avgasning och säkerhetsarmatur och att vi kan tillhandahålla en behovsanpassad helhetslösning inom dessa områden. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Expansionskärl tappar tryck

Om ditt expansionskärl tappar tryck resulterar detta i att drifttrycket i ditt värmesystem sjunker.
I den här artikeln går vi igenom lite kort om vad expansionskärlet har för funktion och hur det ska dimensioneras.

Gör rätt från böjan

Expansionskärl funktion

Alla värme- och kylsystem behöver ett expansionskärl som kan ta upp den volymförändring som sker vid normal drift på grund av variationer i vätsketemperatur. Idag används främst slutna expansionskärl som har ett lufttryck i sig, kallat förtryck, och ett membran eller en bälg av gummi som håller lufttrycket och systemvätskan åtskilda.

Expansionskärlet ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen som kan ske i systemet får plats i kärlet utan att önskat drifttryck överskrids. Det översta drifttrycket, eller det högsta godkända drifttrycket kallas sluttryck och bestäms vanligtvis utefter vad systemets säkerhetsventil öppnar på. En god marginal ska hållas emellan sluttryck och öppningstryck.

Expansionskärl förtryck

Expansionskärlets förtryck ska justeras efter systemets statiska höjd mätt ifrån kärlets position upp till systemets högsta punkt. På denna höjd ska ytterligare minst 2 meter (0,2 bar) läggas till.

Exempel vid 10 meter statisk höjd.

10 meter = 1,0 bar.                    1,0 + 0,2 = 1,2 bar förtryck

Vid uppfyllnad av ett värmesystem ska påfyllningen ske upp till 0,3 bar över förtrycket:

1,2 bar + 0,3 bar = 1,5 bar

I det här exemplet är det vid 1,5 bar som själva driften av systemet börjar. 1,5 bar är systemets lägsta godkända drifttryck.

Läckande säkerhetsventil

Orsaken till en läckande säkerhetsventil är oftast att det har hamnat smuts i sätet så att ventilen inte kan stänga ordentligt efter att den har öppnat. Men varför har den öppnat från första början? En säkerhetsventil som öppnar är ett tecken på att något är fel och ska aldrig ignoreras.

En vanlig orsak är att förtrycket i expansionskärlet har sjunkit. I och med att membranet som skiljer lufttrycket och vätskan åt inte är helt diffusionstät krävs det att förtrycket kontrolleras och justeras med jämna mellanrum. Görs inte detta kommer förtrycket att sjunka, vilket leder till att systemvätska trycks in i kärlet och systemtrycket sjunker. Reaktionen på detta blir ofta att man fyller på systemet med mer vätska för att höja trycket, vilket i sin tur leder till att ytterligare vätska trycks in i expansionskärlet. När sen en temperaturökning sker har den expanderande volymen ingenstans att ta vägen då expansionskärlet redan är fullt i vätska. Detta leder till att trycket ökar och säkerhetsventilen öppnar.

Skulle förtrycket vara korrekt men säkerhetsventilen öppnar ändå tyder detta på att expansionskärlet är felaktigt dimensionerat. Med andra ord för litet. Expansionskärlet kan inte ta upp hela den expanderande volymen som sker vid uppvärmning.

Rätt systemtryck är nyckeln till rätt funktion

Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar.
Kontakta oss på telefonnummer 0570-72 77 50 eller maila oss på info@somathermvvs.se för rådgivning!

Rätt systemtryck är nyckeln till rätt funktion!

Vätskan i värme och kylsystem minskar eller ökar beroende på den rådande systemtemperaturen och detta måste tas hänsyn till. Det är expansionskärlets uppgift att bibehålla ett önskat systemtryck genom att ta upp den expansionsvolym som uppstår vid uppvärmning samt att erhålla en extra buffert.

Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar.

Vi har ett brett sortiment av expansionskärl

Vi har ett brett sortiment av expansionskärl i olika utföranden, storlekar och tryckklasser och en bred kunskap inom tryckhållning. Våra produkter och vår expertis hjälper dig att säkerställa ett stabilt systemtryck för en hög driftsäkerhet.

Vilket förtryck ska jag sätta och hur stort expansionskärl behöver jag?

Fyll i vårt beräkningsformulär så hör vi av oss med en dimensionering.
Du kan även nå oss på 0570-72 77 50 eller på info@somathermvvs.se.

Dimensionering

Låt oss hjälpa dig!

Det kan vara svårt att veta vilken typ och storlek på kärl man behöver. Här hittar du informationsdatablad och underlag att skicka in om du vill ha vår hjälp!

Det finns nya prospekt att hämta för följande produkter:

Expansionskärl Reflex N/NG
Expansionskärl Reflex S
Expansionskärl Reflex G
Expansionskärl Refix DE

Du hittar prospekten under dokument på varje produktsida!

Expansionskärl avsedda för slutna värme‐ och kylsystem och ska ta upp de förändringar i systemets vattenvolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen.

Läs mer om produkterna genom att klicka på någon av länkarna ovan!