utbytespatron 2116

Utbytespatron

Utbytespatron SYR 2116 används i säkerhetsventil SYR 2115 och 2117 med anslutning R15 och R20 som inte fungerar tillfredsställande.

Montering

Om en säkerhetsventil blivit obrukbar, (exempelvis om den droppar kontinuerligt när uppvärmningsfasen stagnerat), så skruvas över‐ delen ur och ersätts av utbytespatronen. Det är viktigt att man har tömt eller gjort anläggningen trycklös innan detta görs. Innan utbytespatronen skruvas i måste ventilsätet på originalventilen rengöras och eventuella kalk‐ och korrosionsrester tas bort.

Utbytepatronens öppningstryck, vilket anges på ratten, får under inga omständigheter vara högre originalventilens. Utbytespatronen tätar koniskt över sätet, därför sker inga förändringar i driften efter montering av utbytespatronen.

I övre delen av gängan finns en O‐ring som tätar förskruvningen, det är därför viktigt att ej använda annat tätningsmedel (exempelvis lin eller dylikt).

Skötsel

När anläggningen tömts eller gjorts trycklös och ventilens överdel skruvats av, kan säte och tätning rengöras. Efter genomförd rengörning skruvas överdelen tillbaka. Öppningstrycket förblir oförändrat. Säkerhetsventilens funktion bör kontrolleras av en fackman vid igångkörning och därefter minst en gång per år.

Utförande

Utbytespatronen har en från membranet avskiljd sätestätning och är manuellt öppningsbar. Hus är tillverkat av MS 58, kappa av glasfiberförstärkt konstmaterial, membran och tätning av hög värme och åldersbeständigt gummielastiskt konstmaterial samt fjäder av korrosionsskyddat fjäderstål.