Återsugningsskydd SYR STS5

SYR Återströmningsskydd / Återstugningsskydd STS5

En kompakt säkerhetsarmatur som är godkänd enligt SS-EN1717 att ge skyddsteckning för vätska t.o.m. kategori 5. Återsugningsskyddets uppgift är att förebygga återströmning och förhindra att förorenat vatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet.

Användningsområde där luftgap krävs är bl.a. tandläkarkontor, sprinklersystem, laboratorium, lantbruk, biltvättanläggningar, renspolning vid avloppsanläggningar etc.

SYR STS 5 är utrustat med ett förfilter samt ett väggfäste.