Återströmningsskydd CA 6800

SYR Återströmningsskydd / Återsugningsskydd CA 6800

SYR återsugningsskydd är en kompakt säkerhetsarmatur enl DIN EN 1717, grupp C (trekammarsystem). SYR 6800 kan avsäkra vätskor t o m kategori 3 enl SS-EN 1717. Ventilens uppgift är att förhindra förorenat dricksvatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. SYR 6800 CA används vanligen till påfyllning av värmesystem som ej innehåller inhibitorer (korrosionsskydd och antifrysvätska).

Utförande

SYR 6800 CA innehåller alla beståndsdelar som krävs enl SS-EN 1717. Återsugningsskyddet består av två efter varandra monterade backventiler och mellan dessa finns en dränledning ut i avloppet. Sker ingen vattenförbrukning, står in- och utgående backventil öppen. När ingångssidans tryck faller finns risk att en återsugning av vätska sker. Tätar ej backventilen då, rinner vattnet ut i dräneringsledningen.

Programtext

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd
Återströmningsskydd från Somatherm typ SYR CA 6800 DN ….. Förhindrar förorenat dricksvatten att överföras till det offentliga dricksvattennätet. Huset är tillverkat av blyarmerad avzinkningsbeständig rödgodslegering. Innehåller alla beståndsdelar som krävs enl SS‐EN 1717.