säkerhetsventil 2117.31

Säkerhetsventil 2117.31 / .4

Säkerhetsventilerna 2117.31 och 2117.4 är avsedda för avsäkring av bl a slutna vattenvärmare mot övertryck. 2117.31 lämpar sig bäst för de mindre beredarna och 2117.4 för de större, då 2117.4 har en större avtappningsförmåga.

Utförande

Säkerhetsventilerna kan levereras för varierande öppningstryck. Som standard levereras 9 bar. Ansl inlopp R15, utlopp 15 mm kompressionskoppling. Ventilhusen är tillverkade av avzinkningshärdigt material. Ventilerna har ett membran som gör att vattnet inte kommer i beröring med de rörliga delarna i öppningsmekanismen. Membranet är tillverkat av värme- och åldringsbeständigt gummielastiskt material och är utbytbart. Fjäder av rostfritt material. Säkerhetsventilens överdel är av glasfiberförstärkt plast och kontrollratten av plast. Ingen extra avtappning behövs, då avtappningen sker via säkerhetsventilens normala avloppsledning.