reduceringsventil SYR 6247

Reduceringsventil SYR 6247

Reduceringsventil 6247 används för tryckreglering vid anläggningar med medier motsvarande nedanstående specifikation. Val av anslutningsstorlek är beroende på nödvändig genomströmingskapacitet.

Skötsel

Hela insatsen kan enkelt tas ut och rengöras utan att det valda utgångstrycket ändras. Stäng inkommande vatten, lossa överfallsmuttern och ta ur insatsen för rengöring (använd endast kallt vatten). Montera sedan tillbaka i omvänd ordning.

Installation

Före installation genomspolas rörledningen. Reduceringsventilen byggs in spänningsfritt i rörledningen samt i rätt flödes? riktning (se pil på ventilhuset). Reduceringsventilen kan byggas in såväl vågrätt som lodrätt.

Utförande

Reduceringsventil med tryckskala för utgångstryck, avlastande ventil och inbyggt smutsfilter, maskvidd 0.25 mm. Hus av rödgods Rg5. Innerdel av avzinkningsbeständigt material, gummidel av åldersbeständigt elastomer, tygförstärkt membran, skruvkåpa av glasfiberförstärkt plastmaterial.