Påfyllningssats SYR 6827 CA

Påfyllningssats 6827 CA

Den är godkänd för fast montage på dricksvattenledningar enl. SS EN1717 vätskekategori 3. När vattentrycket sjunker under det inställda trycket för värmesystemet vid påfyllningen så förhindrar det integrerade Återsugningsskyddet CA att vatten från värmesystemet strömmar tillbaka till dricksvattennätet. Även i system med tillsatser upp till vätskekategori 3 får Påfyllningssats 6827 CA kopplas permanent till dricksvattensystemet i och med att Återsugningsskydd CA är integrerat. När systemet är påfyllt så stänger man avstängningsventilen på Påfyllningssats 6827 CA för säkerhets skull.

Utförande

Påfyllningssats 6827 CA består av avstängningsventil, en reduceringsventil, ett Återsugningsskydd CA och en dräneringsanslutning. Alla dessa delar krävs för att fylla en värmeanläggning enl. europeisk standard.

Material

Stommen är tillverkad av avzinkningshärdig mässing, skruvlocken är tillverkade av högklassigt glasfiberförstärkt syntetmaterial o gummidelarna är gjorda av åldersresistent elastomer. Membranet är förstärkt med hjälp av polyamid. Alla andra delar är gjorda av rostfritt stål 1.4305 eller avzinkningshärdig mässing. Den rostfria stålsilen har en maskvidd på 0,25 mm.