Hygbox_JPG

Hygbox Connect

SYR’s Hygbox är en spolningsenhet vars uppgift är att säkra ditt färskvattensystem mot risken för tillväxt av bakterier så som legionella. Genom att regelbundet spola igenom rören efter hur länge vattnet har stått stilla och dess temperaturförändring förhindras bakterier från att föröka sig.

Hygbox Connect kontrolleras och styrs genom appen SYR connect. Enheten skapar sitt egna nätverk genom en access point och fungerar därför även utan internetanslutning.

Funktion:

Stagnationsspolning sker efter inställd tid. Om inget flöde har uppmäts under en förinställd tid så spolar hygboxen en förinställd volym till avloppet.

Temperaturspolning sker efter vattnets temperatur. Om en temperatur på t.ex. 25°C har uppmätts så startar en spolning tills dess att temperaturen når en förinställd temperatur eller om den förinställda spolningstiden överskrids. Även max antal spolningar per dag kan ställas in i enheten.