Återströmningsskydd 6610

Återsugningsskydd / Återströmningsskydd SYR BA 6610 Blyfri

Återsugningsskydd / Återströmningsskydd 6610 BA är en kompakt säkerhetsarmatur i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717 och är godkänd för vätska t.o.m. kategori 4*. Återsugningsskyddets uppgift är att förhindra förorenat vatten från att överföras till dricksvattennätet på grund av återströmning. Återsugningsskyddet är uppbyggt enligt ett trekammarsystem och består av två efter varandra monterade backventiler. Mellan dessa finns en kammare med ett dräneringsutlopp som ger en säkerhetszon mellan inkommande dricksvatten och det förorenade vattnet. Varje kammare är försedd med uttag för mätutrustning så kontroll av ventilen kan göras. Ventilens inre delar består av en insats som enkelt går att byta vid behov. Ventilhuset kan enkelt öppnas upp utan att ventilen behöver monteras ned. Ett filternät finns inbyggt i ventilen som sitter först i flödesriktningen.

 

* Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.”