Säkerhetsventiler SYR 1917 – övriga utföranden

Säkerhetsventiler 1917 – övriga utföranden.

Säkerhetsventil SYR 1917.61

En säkerhetsventil för slutna värme- och kylsystem. Säkerhetsventilen öppnar vid angivet tryck för att skydda anläggningen mot övertryck.

Anslutning är utvändigt gängad och klämringskoppling.

 

Säkerhetsventil SYR 1917.7

Anslutning är Conex klämringskoppling.

OBS, Mutter och klämring medföljer ej till SYR 1917.7