Säkerhetsventiler SYR 1915

Säkerhetsventiler SYR 1915 används i slutna värmesystem för att förhindra överskridning av max tryck för anläggningen. Vid bestämmande av anslutningsstorlek skall hänsyn tas till värmekällans effekt i enlighet med gällande svenska normer och föreskrifter.

Utförande

Säkerhetsventilen är försedd med membran. Manuell öppning av ventilen sker med hjälp av det röda vredet. Överdelen på ventilen kan demonteras och säte och tätning kan rengöras utan att ventilens inställda tryck ändras. På ventilerna med ansl R15,20,32‐50 är tätningen utbytbar. För mindre ventilstorlekar, R15 och R20 finns en utbytespatron, SYR 1916, som används vid uppkomna skador på ventilsäte och tätning. Hus av pressmässing, fjäderkappa av GD‐Zn/pressmässing, innerdel av MS 58, membran och tätning av högvärme‐ och åldersbeständigt gummielastiskt plastmaterial, fjäder av fjäderståltråd, korrosionsskyddad.

Programtext

Programtext Säkerhetsventil 1915
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil från Somatherm typ SYR 1915 DN … med öppningstryck ….. bar. Säkerhetsventil för värme och kylsystem med en dimension större utlopp än inlopp, gummitätning av EPDM och hus av pressmässing. Lättningsratt för manuell öppning. Max 120°C, 50% glykol.