Säkerhetsventil 6104

Säkerhetsventil typ 6104 används för att förhindra övertryck i anläggningar med luft, neutrala gaser och vattenånga. De används huvudsakligen i små ångpannor, kokgrytor, autoklaver etc enl TRD 601.

Montering

Säkerhetsventilen kopplas till det tillhörande kärlet eller anläggningen med så kort ledning som möjligt, till ång- pannan kopplas ledningen till ångrummet. Innan montering bör ledningen rengöras genom blåsning eller genom- spolning. Vid längre inkommande ledningar bör tryckförlusten vid högsta möjliga genomflöde inte överstiga 3 % av ingångstrycket. Det är viktigt att dra utloppsledningen på ett sådant sätt att risk för personskador ej föreligger.

Skötsel

Under normal förhållanden bör ventilens funktion testas genom att öppna ventilen med hjälp av ventilens lättverk.

Utförande

Säkerhetsventil för gaser och ånga, testad enligt AD-Merkblatt A-2 i mjuktätande utförande, glidande delar och fjädern är skyddade av membranet. Manuell öppning för utblåsning, genom hävarm eller handtag.

Hus av pressmässing, förkromat, mediumberörda delar av Ms 58, överdel av korrosionsbeständigt material, mässing och rostfritt stål. Fjäder till typ 6104 av rostfritt fjäderstål, på SYR 6105 av korrosionsskyddat stål. Fjäder av rostfritt fjäderstål. Tätning och membran av vattenångs- och åldersbeständigt, gummielastiskt syntetmaterial. Hävarm av högvärdigt, glasfiberförstärkt