Säkerhetsventiler SYR 1917

Säkerhetsventiler SYR 1917 används i slutna värmesystem för att förhindra överskridning av max tryck för anläggningen. Vid bestämmande av anslutningsstorlek skall hänsyn tas till värmekällans effekt i enlighet med gällande svenska normer och föreskrifter. SYR 1917 har samma dimension på inlopp som utlopp och finns i dim ansl R15 och ansl R20.

Utförande

Säkerhetsventilen är försedd med membran. Manuell öppning av ventilen sker med hjälp av det röda vredet. Överdelen på ventilen kan demonteras och säte och tätning kan rengöras utan att ventilens inställda tryck ändras. På SYR 1917 är tätningen utbytbar. För mindre ventilstorlekar, R15 och R20 finns en utbytespatron, SYR 1916, som används vid uppkomna skador på ventilsäte och tätning. Hus av pressmässing, fjäderkappa av GD‐Zn/pressmässing, innerdel av MS 58, membran och tätning av högvärme‐ och åldersbeständigt gummielastiskt plastmaterial, fjäder av fjäderståltråd, korrosionsskyddad.

Programtext

Programtext Säkerhetsventil 1917
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil från Somatherm typ SYR 1917 DN … med öppningstryck ….. bar. Säkerhetsventil för värme och kylsystem med samma dimension på utlopp och inlopp, gummitätning av EPDM och hus av pressmässing. Lättningsratt för manuell öppning. Max 120°C, 50% glykol.