katastrofskydd erk

Katastrofskydd

För periodisk övervakning av pannanläggningar. Katastrofskyddet består av en nivåelektrod samt en elektronikenhet, elektroden mäter/känner om det finns vatten i systemet (konduktiv mätning).

Katastrofskyddet löser ut vid låg vattennivå och stoppar energitillförseln innan risk för torrkokning föreligger. Funktionsfördröjning på max 10 sek förhindrar tjuvutlösningar. Katastrofskyddet har dubbla utgående säkerhetsreläer för pannmanöver/energitillförsel. Det har även dubblerad elektronikkonstruktion för bästa säkerhet. Konstruktionen är fail?safe enligt vilströmsprincipen, skyddet löser även ut vid kabelbrott.

Funktion

Under drift övervakar katastrofskyddet nivån i systemet och driftlampan lyser. Vid spänningsavbrott längre än 10 sek eller vid för låg nivå löser katastrofskyddet ut. Återstart sker med hjälp av återställningsknapp.

Apparatskåp

Apparatskåpet är i plug?in?utförande, för vägg eller panelmontage. Skåpet består av strömförsörjningsenhet med funtionsfördröjning, manöverreläer, lampor, testknapp samt återställningsknapp. Max omgivningstemperatur är 60°C.

Elektrodlängd/elektrod

Elektroden monteras enl. gällande normer o föreskrifter. Elektroden monteras i elektrodhus eller elektrodställ. På varm? och hetvattenpannor monteras elektroden i ångsamlingsrör eller direkt i pannan. På ångpannor monteras elektroden direkt i pannan. Kontrollera arbetstryck, arbetstemperatur samt elektrodlängd. Elektrodkabelns isolerade skärm ansluts till plintuttag 32 och isoleras vid elektroden. Elektrodkabel får inte skarvas eller monteras på stege.

Igångkörning

  • Före igångkörningen kontrolleras att utrustningen är monterad enl. anvisningar och gällandebestämmelser.
  • Kontrollera manöverspänningen och att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande bestämmelser.
  • Kontrollera att vatten finns i systemet. På nya anläggningar kan nivåstörningar inträffa beroende på föroreningar i pannvattnet (t ex slam, glödskal, rostflagor etc).
  • Avlufta systemet.

Om katastrofskyddet löst ut, sätts det i drift med återställningsknappen.

Provning under drift

Sänk nivån i systemet. När nivån sjunkit under elektroden löser katastrofskyddet ut. Larmfördröjning max 10 sek. Brännaren stoppas, larm utgår, larmlampan tänds och driftlampan slocknar. Återstart med återställningsknapp efter det att nivån höjts.