Flödesvakt_jpeg

Flödesvakt

Somatherms flödesvakt arbetar enligt termisk princip. I givardelen finns två temperaturavkännande sensorer. En av dessa är uppvärmd av ett elelement, så att dess temperatur alltid är något högre än den andra sensorns, vilken alltid har samma temperatur som mediet. Detta skapar en temperaturdifferens mellan sensorerna, vilken är störst vid ett nollflöde, för att sedan minska med mediets flödeshastighet. Den varierande temperaturdifferensen omvandlas och förstärks i elektronikdelen till signaler som påverkar lysdiodskalan i förhållande till det avkända flödets hastighet.