Avspänningskärl

Avspänningskärl reflex T

Installeras på säkerhetsventilens utblåsledning i syfte att dela och avleda vatten och ånga. Ledningsmynningarna måste placeras väl synliga och på så sätt att inga personer kan komma till skada när säkerhetsventilen öppnar