5067

Temperaturbegränsare SYR 5067

Den termiska temperaturbegränsaren 5067 tjänar som temperaturavsäkring för värmepannor i öppna och slutna värmeanläggningar som eldas med fasta bränslen och som inte är utrustade med inbyggd kylslinga/beredare eller saknar kommunal vattenförsörjning. Genom insättningen av temperaturbegränsaren kan även redan installerade pannor utan inmonterad vattenvärmare i efterhand göras om för eldning av fasta bränslen.