Temp_3065 copy

Temperaturbegränsare SYR 3065

Enligt Boverkets Nybyggnadsregler och VVA-93 skall en temperaturbegränsare typ SYR 3065 installeras om anläggningen i fråga eldas med fast bränsle, har kommunalt vatten och om det finns en beredare eller kylslinga i pannan. I andra fall vid eldning med fast bränsle se prospekt nr 610 sept. -95 för SYR 5066.

Den termiska temperaturbegränsaren SYR 3065 möjliggör att anläggningar med slutet expansionssystem för uppvärmning med olje- gas- eller elpanna även kan användas vid eldning med fasta bränslen som tex ved, flis, spån, torv mm.