OBS! Denna produkt har utgått!

Back- & Avstängningsventil SYR 57

Back- och avstängningsventil SYR 57

Back‐ och avstängningsventil SYR 57 med separat avstängning och uttagbart smutsfilter inkl kopplingar.

Användningsområde

Syr 57 kan användas för alla förekommande anläggningar som påfyllningsventil för varmvattenberedare, elektriska vattenvärmare, pannor etc.

Separat back‐ och avstängningsfunktion som ger hög tillförlitlighet.

SYR 57 är försedd med inbyggt, utbytbart smutsfilter, maskvidd 0.45 mm.

SYR 57 är lägesoberoende.

Utförande

Ventilhus och alla övriga vattenberörda detaljer är tillverkade av avzinkningshärdigt material. Alla innerdelar för avstängning är av metall. Avstängningsfunktionen är utrustad med dubbeltätning, som består av en mjuktätande O‐ring samt metallisk tätning. Den metalliska tätningen förhindrar att O‐ringen skadas. Detta är speciellt viktigt när SYR 57 används som ren påfyllnings‐ och avstängningsventil. Backventilen, som är uttagbar, består av hetvattenbeständigt material (glasfiberförstärkt Noryl).