prod_vattenslagdampare

Reflex vattenslagdämpare

REFLEX vattenslagdämpare förhindrar vattenslag och oljud i ledningar, speciellt i anläggningar där snabbstängande ventiler är inmonterade. Därmed förhindras skador på ledningar och installerade apparater.

Användningsområde

  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskiner
  • Varmvattenberedare
  • Tryckspolare
  • Duschar
  • Tvättställ
  • samt andra apparater med snabbstängande ventiler

REFLEX vattenslagdämpare monteras omedelbart före den apparatur som ska skyddas i framledningen. Bästa effekt uppnås om vattenslagdämparen monteras lodrätt.