Reflex ROM

Reflex ROM / C / RN

Ett membran eller en bälg skiljer vätskan ifrån lufttrycket i kärlet. Vid ökat tryck i systemet på grund av uppvärmning fylls kärlet med vätska och spänner ut membranet. Omvänt när trycket sjunker på grund av avkylning pressar membranet ut vätskan till systemet och trycket vidhålls. Förtrycket i kärlet ska justeras så att det motsvarar anläggningens statiska höjd ifrån expansionskärlet till systemets högsta punkt + 2 meter (0,2 bar).