reflex de

Refix DE – Hydropress

Refix DE är ett hydropresskärl för dricksvattenanläggningar och ett expansionskärl för värme och kylsystem. Som hydropresskärl ersätter Refix DE de äldre hydroforkärlen men är endast 1/3 av dess storlek. Kärlet är helt korrosionsskyddat och har en bälg som är utbytbar ifrån 60 liter.

Funktion

En bälg skiljer vätskan ifrån lufttrycket i kärlet. Som hydropresskärl ska förtrycket justeras till 0,2 bar under tillslagstrycket på pumpen. Detta underlättar för pumpen då kärlet kommer att hålla en vattenbuffert och pumpstart för minsta tryckförlust undviks. Kärlet tar även upp tryckstötar som ofta förekommer vid pumpstart och av snabbstängande ventiler. Vid installation i värme eller kylsystem fungerar Refix DE som ett traditionellt expansionskärl och tar upp de förändringar som sker i systemvolymen på grund av variation i temperatur. Förtrycket i kärlet ska då justeras så att det motsvarar anläggningens statiska höjd ifrån expansionskärlet till systemets högsta punkt + 2 meter (0,2 bar).

Programtext

PLC.41 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas
Slutet färskvattenkärl för dricksvattenanläggningar med gummibälg, Reflex Hydrocomp DE ….. Volym ….. liter. Med förtryck ….. bar.