prod_Refix_DD_12_10bar_gruen_parallel

Refix DD / DT – Färskvattenkärl

Refix DD och DT är två färskvatten kärl som har en korrosionsskyddande lackering och en gummibälg som för DT kärlen är utbytbar. Kärlen fungerar enligt samma princip som ett traditionellt expansionskärl men har även en anti-legionella funktion. Denna funktion gör kärlen väl anpassade till att installeras på tappvarmvatten där risken för tillväxt av legionella bakterier är som störst.

Funktion

Kärlet installeras direkt på färskvattenledningen där ett delflöde tas upp och skapar en cirkulation i kärlet. Detta för att förhindra legionella bakterier från att börja växa samt för att ta upp plötsliga tryckstötar ifrån t.ex. en pump som startar. Vid installation innan t.ex. en varmvattenberedare kommer kärlet att ta upp den expansion som sker i beredaren och därför förhindra att säkerhetsventilen öppnar och börjar droppa. Förtrycket ska justeras så att det ligger 0,2 bar under inkommande vattentryck eller pumpstart.