Reflexomat_XS

Reflexomat XS

Reflexomat XS är ett slutet expansionskärl med kompressor som automatiskt reglerar lufttrycket i kärlet. Reflexomat XS är komplett med kompressor och styrning som styrs genom en app via bluetooth där alla relevanta värden kan avläsas och justeras. Knappar för att sätta enheten i auto och stopp finns på styrskåpet. Uttag för summalarm, styrning för kontrollerbar automatisk vattenpåfyllning samt kommunikation via Modbus RTU finns i styrenheten.

I appen Reflex Control Smart finns många hjälpmedel för att göra enheten lätt att förstå. Instruktioner är illustrerade med bilder och text för att göra uppstart, felsökning och åtgärder av larm lätta att förstå och följa.

Reflexomat XS ska kompletteras med avtappningssats.

Påfyllningsset måste väljas till om den automatiska påfyllningen ska användas.

Programtext

PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet expansionskärl från Somatherm VVS typ Reflexomat XS 80 liter med kompressor, fast gummimembran och programmerbar processorstyrning med uttag för summalarm och kommunikation via Modbus RTU. Full kontroll av styrenheten sker med app via bluetooth. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Max 50% glykol.