reflexomat rg

Reflexomat RS

Reflexomat består av ett grundkärl, komplett med programmerbar processorstyrning samt digital visning av nivå och tryck i displayen. Uttag för summalarm samt styrning för automatisk vattenpåfyllning av systemet finns som standard. Grundkärlet kan beroende på anläggningens storlek användas enbart eller kopplas samman med ett batterikärl. Kärlen kopplas då samman på både luft‐ och vattensidan. Försörjning och styrning sker alltid från grundkärlet med därtill monterat försörjningspaket.

Funktion

Vid expanderande vattenvolym öppnar magnetventilen och släpper ut luft ur kärlet. Vid minskande vattenvolym startar kompressorn och trycker in luft i kärlet. Kärlets gummimembran skiljer luften från vattnet. Kärlets totala volym kan således utnyttjas maximalt för expanderande vatten.

Programtext

PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflexomat RG ….. liter med kompressor, utbytbar butylgummibälg och programmerbar processorstyrning. Uttag för summalarm. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Glykol 50%.