reflexomat compact

Reflexomat compact RC

reflexomat compact består av ett grundkärl, komplett med programmerbar processorstyrning samt digital visning av nivå och tryck i displayen. Uttag för summalarm samt styrning för automatisk vattenpåfyllning av systemet finns som standard. Kärlet har ett fast membran av butylgummi samt en monterad flexibel anslutningsslang för inkoppling mot systemet.

Programtext

PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflexomat Compact ….. liter med kompressor, fast butylgummimembran och programmerbar processorstyrning med. Uttag för summalarm. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Max 50% glykol.