variomat

Reflex Variomat

Reflex Variomat är ett expansionskärl med tryckhållningspump/ar och kärl med gummimembran som separerar systemets media så att det inte kommer i direkt kontakt med luften. Luft sidan i kärlet står i förbindelse med atmosfären. Reflex Variomat har även en integrerad avgasning som avlägsnar luft och gaser från systemet samt är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Potentialfri larmutgång finns färdig i styrskåpet.

 

Funktion

När trycket sjunker i systemet pga. avsvalning av systemet så startar pumpen och ökar trycket tills önskat värde uppnås. Om trycket istället stiger i systemet pga. att systemet värms upp då öppnar motorkulventilen och släpper tillbaka vatten till kärlet vilket gör att trycket sänks i systemet. För att kunna eliminera fria och lösta gaser ur systemets media leds mediat till det trycklösa membranexpansionskärlet (Grundtanken VG). Här avlägsnas luft (gas) ur systemvattnet på fysikaliska villkor. Tryckhållningspumpen och överströmmningsanordningen arbetar samtidigt under avgasningsprocessen. Avgasningen kan köras på olika sätt: Permanent-, Intervall- eller Efterkörningsavgasning

Programtext

PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet expansionskärl från Somatherm typ Reflex Variomat ….. liter. Med tryckhållningspump/ar och kärl med utbytbart gummimembran samt integrerad avgasning. I styrenheten finns två larmutgångar, låg nivå i kärl och summalarm. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning.