variomat

Reflex Variomat

Reflex Variomat är ett expansionskärl med tryckhållningspump/ar och kärl med gummibälg som separerar systemets media så att det inte kommer i direkt kontakt med luften. Luftsidan i kärlet står i förbindelse med atmosfären. Reflex Variomat har även en integrerad avgasning som avlägsnar luft och gaser från systemet samt är förberedd för automatisk vattenpåfyllning. Potentialfri larmutgång finns färdig i styrskåpet.

 

Funktion

När trycket sjunker i systemet pga. avsvalning av systemet så startar pumpen och ökar trycket tills önskat värde uppnås. Om trycket istället stiger i systemet pga. att systemet värms upp så öppnar motorkulventilen och släpper tillbaka vatten till kärlet vilket gör att trycket sänks i systemet. För att avlägsna fria och lösta gaser ur systemets media leds mediat till det trycklösa expansionskärlet (Grundtanken VG). Här avlägsnas luft (gas) ur systemvattnet på fysikaliska villkor. Tryckhållningspumpen och överströmmningsventilen arbetar samtidigt under avgasningsprocessen och byter vattnet i kärlet. Avgasningen kan köras på olika sätt: Permanent-, Intervall- eller Eftermatningsavgasning

Programtext

PLC.411 – Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning
Slutet trycklöst expansionskärl från Somatherm VVS typ Reflex Variomat ….. liter. Med tryckhållningspump/ar och kärl med utbytbart gummibälg samt integrerad avgasning. I styrenhet finns potentialfri summalarmskontakt. I styrenhet Touch finns även separat lågnivålarm och analoga signaler för tryck och nivå. Enheten är förberedd för automatisk vattenpåfyllning.