prod_somatic-easy_2015

somatic easy

Somatic Easy ersätter Somatic Compact enkel pump.

Somatic Easy är en tryckhållningspump med kompletterande expansionskärl för vätskefyllda system. Expansionskärlet är öppet och kommer i plast eller plåt och i en rad olika storlekar beroende på systemets expansionsvolym. Styrenheten har en utgång för en potentialfri larm kontakt som är uppdelad i A och B larm. Analoga signaler för tryck och nivå finns som standard och kontrollerad automatisk vattenpåfyllning finns förberedd. Kablar för larm, signaler och påfyllning finns utdragna redan ifrån fabrik. Till varje Somatic Easy medföljer ett återsugningsskydd klass BA för påfyllningen.

Magnetventil och vattenmätare finns som tillval om påfyllningen ska vara automatisk.

prod_somatic-easy_system

Programtext

PLC.122 – Öppna expansionskärl med tryckhållningspump
Öppet expansionskärl i plast eller plåt med tryckhållningspump, typ Somatic Easy
Utrustad med all nödvändig styrutrustning och elektronik. Potentialfri larmkontakt och analoga signaler för tryck och nivå finns utdragna ur styrskåpet ifrån fabrik. Kontrollerad automatisk vattenpåfyllning är förberedd. Återsugningsskydd STBA klass BA medföljer varje pumpjigg.

Typ: Somatic Easy, Somatherm AB
RSK: 5510424
Plast/plåtkärl:  liter
Tillbehör: 5534978
Magnetventil och vattenmätare för automatisk vattenpåfyllning Art Nr: 201 020