somatic compact

5510416 – Enkelpump 40m ersätts av
5510424 Easy EP 4 bar

201002 – Enkelpump 60m erätts av
5536405 Easy EP 6 bar

somatic compact

Ett öppet expansionskärl med tryckhållningspump som är framtagen för att hålla ett jämnt drifttryck i anläggningen både vid uppvärmning och vid avkylning. Styrenheten är förberett med larm för högt tryck, lågt tryck, låg nivå kärl.

På dubbelpumpsystemet är pumparna intermittent kopplade vilket innebär att när en pump faller ur så startar den andra automatiskt. Dubbelpumpen levereras vanligen till anläggningarna som kräver hög driftsäkerhet och vid normal drift går pumparna med 7 dygn i taget. Det är även utrustat med motorskyddslarm.

Programtext

Programtext Somatic Compact (plastkärl från 100 liter)
PLC.122 – Öppna expansionskärl med tryckhållningspump
Öppet expansionskärl med tryckhållningspump, Somatic Compact volym ….. liter. Drifttryck ….. bar. Utrustad med all nödvändig styrutrustning och elektronik, potentialfria larmutgångar för låg nivå i kärl, högt tryck och lågt tryck. Uppsamlingskärlet är av polyetenplast som står i förbindelse med pumpjiggen genom en förmonterad anslutningsslang.

Programtext Somatic Compact (plåtkärl från 500 liter)
PLC.122 – Öppna expansionskärl med tryckhållningspump
Öppet expansionskärl med tryckhållningspump, Somatic Compact volym ….. liter. Drifttryck ….. bar. Utrustad med all nödvändig styrutrustning och elektronik, potentialfria larmutgångar för låg nivå i kärl, högt tryck och lågt tryck. Uppsamlingskärl är av stålplåt som står i förbindelse med pumpjiggen genom en förmonterad anslutningsslang.