somatic compact frekvens

somatic frekvens

Ett öppet expansionskärl med tryckhållningspump som är framtagen för att hålla ett jämnt drifttryck i anläggningen både vid uppvärmning och vid avkylning. Styrenheten är förberett med larm för högt tryck, lågt tryck, låg nivå kärl.

På dubbelpumpsystemet är pumparna intermittent kopplade vilket innebär att när en pump faller ur så startar den andra automatiskt. Dubbelpumpen levereras vanligen till anläggningarna som kräver hög driftsäkerhet och vid normal drift går pumparna med 7 dygn i taget. Det är även utrustat med motorskyddslarm.

Frekvenssystemet är speciellt framtaget för större volymflöden och ojämn belastning, driften regleras via en motorventil och med en eller två tryckhållningspumpar.