Somatic BLK Grundfos rostfritt

Somatic blandningskärl G RF

Somatherms blandningskärl används huvudsakligen för att blanda och fylla på kylmedel i kylsystem. Den här varianten med rostfri armatur passar kylsystem med t.ex. amoniak som kylmedel.

Behållare

Tillverkad i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd naturell MD‐polyeten. Materialet är korrosions‐ och kemikaliebeständigt.

Pump

Självsugande centrifugalpump typ JP 5-48, med pumphus, pumphjul och tryckgavel i rostfritt stål. Pumpen är utrustad med inbyggt termiskt motorskydd. Start och stopp av pumpen sker med brytare direkt på pumpen.  Den levereras med 1.5 m kabel för jordad stickpropp.

Programtext

PLB.2 Öppna cisterner för lagring av flytande medium
Somatic Blandningskärl ….. liter med självsugande centrifugalpump och armatur för blandning och påfyllning. Kärl tillverkat i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd naturell MD – polyetenplast.