reflex exvoid mässing

Reflex exvoid mässing

Mikrobubbelavskiljare i serien reflex ’exvoid’ är idealiska för anläggningar med låg statisk höjd. Avgasningen sker i omedelbar närhet till värmekällan i framledningen i takvärmecentraler eller högt liggande teknikcentraler, höga punkter, uppsamlingspunkter och i alla områden, där avgasningsprocesser sker tryck- eller temperaturrelaterat.

Eftersom mikrobubblor följer med flödet, är särskilda åtgärder nödvändiga för att ta bort dem effektivt ur systemet. Höljet till mikrobubbelavskiljaren reflex ’exair’ har därför försetts med ett större tvärsnitt än anslutningsdimensionerna, vilket sänker flödeshastigheten i avskiljaren. Samtidigt leds flödet genom ett särskilt metalltrådsnät. De turbulenser som då uppstår utövar en rörelseimpuls på gasbubblorna i en obestämd riktning. Beroende på flödet, densiteten och partiklarnas volym stöds de inmatade gasbubblornas delar i sin naturliga sedimenteringsrörelse och tas bort ur systemet via den avluftande överdelen.