Reflex Extwin Stål Smuts & Slamavskiljare

Reflex extwin stål

En kombinerad mikrobubbel-, smuts- och slamavskiljare är lämplig att placera efter värmekällor, varifrån det kan lossna exempelvis kalkavlagringar.

Reflex Extwin stål har samma funktioner som de specialiserade enskilda komponenterna reflex exair och reflex exdirt i en enda kompakt armatur. Den ska placeras efter en värmekälla i anläggningar utan eller med låg statisk höjd (upp till 10 m anläggningshöjd). I kylkretsar är det lämpligt att använda avluftning med smutsavskiljning, bland annat i returledningen, det vill säga före ett kylaggregat eller en värmeväxlare.

reflex Extwin stål förenar funktionssätten hos exair och exdirt.

Samtliga Extwin i stål med flänsanslutning finns upp till DN600.