reflex Exdirt mässing

Reflex exdirt mässing

Slam- och smutsavskiljarna reflex ’exdirt’ monteras i returledningen före värmekällor och värmeväxlare liksom före känsliga förbrukare. De förhindrar att fritt svävande föroreningar hela tiden förs med i flödet och kan fastna i anläggningen.

Avskiljningen av slam och smuts i reflex ’exdirt’ sker enligt ungefär samma princip som avskiljningen av mikrobubblor:
Flödet leds genom ett område med större tvärsnitt än anslutningsdimensionerna för att sänka flödeshastigheten. De turbulenser som då uppstår genom nätröret utövar en rörelseimpuls på de tyngre partiklarna i en obestämd riktning. Beroende på flödet, densiteten och volymen stöds delar av de inmatade slampartiklarna i sin naturliga sedimenteringsrörelse och leds till det nedre området i höljet.